KONVEYÖR NEDİR?

Konveyör Rulosu Üretim AşamalarıKonveyör herhangi bir yükün havadan ya da yerden bir noktadan diğer noktaya taşınmasını sağlayan, kapalı devre çalışan alettir.

Taşıma, kelime anlamı itibariyle; bir yükün iki nokta arasında en kısa yoldan, en güvenilir şekilde ve minimum enerji sarfiyatı yapılarak transfer edilmesi işlemidir.

 

Taşıma sistemi; imalat endüstrisi ve hizmet sektörlerinde kullanılan;

 • Hareket (yüksek verim, düşük maliyet),
 • Zaman (ihtiyaç duyulan zamanda orada olma),
 • Miktar (doğru adet, ağırlık, hacim sayıda temin edilme),
 • Yer (ihtiyaç duyulan yerde olma)
 • Kullanım alanı (depolama yeri) faktör fonksiyonlarını içeren sistemdir ve
 • Yükün; taşınmasını (yükleme, sevk, lokasyon içi-dışı taşıma, boşaltma),
 • Paketlenmesini (torba, kutu, kasa, vb. ambalajlama)
 • Depolanmasını (proses içi, kısımlar içi-arası, lokasyon içi-dışı faaliyetleri) sağlayan; metod, hizmet ve işlem bileşenlerinin bir kombinasyonudur.

 

Endüstriyel Taşıma Sistemi; imalat ve hizmet endüstrilerinde faaliyet gösteren tüm sektör firmalarının kullanımına yönelik olarak geliştirilen ve tüm tasıma ekipmanlarını, vasıtalarını ve bunların sahip olduğu tüm fonksiyonları bünyesinde barındıran faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilir. Endüstriyel taşıma sisteminde temel tasarım kavramları;

 • Yükün cinsi (parça-birim yük: sayı ile tanımlanabilen, yığılı-dökme yük: taneli yapıda),
 • Tasıma sekli (yatay, dikey, eğimli, rotasyon el, vb.),
 • Ağırlık, tasıma mesafesi,
 • İstasyon sayısı,
 • Tahrik sistemi türü,
 • Çalışma toleransları
 • Üretim/montaj kolaylığı faktörleridir.

Taşıma sistemlerini ve onu oluşturan ekipmanları standart ve basit bir sınıflandırmaya tabi tutabilmek imkânsız derecesinde zordur. Örnek vermek gerekirse, iki nokta arasında bardak tasıma işlemi ile otomobil tekerleği tasıma işlemi arasında fonksiyon benzerliği dışında az sayıda benzerlik bulunur. Bu sebeple, tasıma sistem bileşenleri için, ekipman özellikleri dikkate alınmak suretiyle ancak genel sınıflandırmalar yapabilmek mümkündür. Bunlar; yapılarına göre, kullanım alanlarına göre, taşınacak malzeme özelliklerine göre veya çalışma ilkelerine göre sınıflandırmalardır. Çalışma ilkeleri dikkate alınarak yapılan bir sınıflandırmada tasıma ekipmanlarını iki ana grupta incelemek mümkündür;

1. Sürekli taşıyıcılar (konveyörler), taşıma işlemi tamamlandıktan sonra çalışmaya devam eden,

2. Kesikli taşıyıcılar (kaldırma makineleri), taşıma işlemi tamamlandıktan sonra duran, sonraki işleme kadar çalışmayan sistemlerdir.

BELGELERTASARIM